RokPrzychodyZmiana w porównaniu z rokiem poprzednim %
2013  70.886   Wykazane dane finansowe za 2013 rok ze względu na powstanie grupy w ostatnim kwartale 2012 roku są nieporównywalne i w związku z tym zrezygnowano z prezentacji dynamiki zmian oraz wskaźników finansowych. Przedstawione dane mają charakter informacyjny.
2014  119.496  wzrost przychodów o 69%
Przychód za półrocze wraz z porównywalnym okresem w tys. zł

 

RokPrzychodyZmiana w porównaniu z rokiem poprzednim %
2012 49.355  Wykazane dane finansowe za 2012 rok ze względu na powstanie grupy w ostatnim kwartale 2012 roku są nieporównywalne i w związku z tym zrezygnowano z prezentacji dynamiki zmian oraz wskaźników finansowych. Przedstawione dane mają charakter informacyjny.
2013 176.964 wzrost przychodów o 258%
2014 219.844 wzrost przychodów o 24%
Przychody grupy w latach 2012-2014 w tys. zł

 

RokZysk nettoZmiana w porównaniu z rokiem poprzednim %
2012 1.171  Wykazane dane finansowe za 2012 rok ze względu na powstanie grupy w ostatnim kwartale 2012 roku są nieporównywalne i w związku z tym zrezygnowano z prezentacji dynamiki zmian oraz wskaźników finansowych. Przedstawione dane mają charakter informacyjny.
2013*  19.639  
2014  8.073 wzrost o 59%
Zysk grupy netto w latach 2012-2014 w tys. zł
* skutki retrospektywnego ujęcia nabycia podmiotu zależnego Dayli Sp. z o.o. na kwotę 13.661 tys. zł

 

"KERDOS GROUP" S.A. w restrukturyzacji
ul. Orzycka 6 lok 1b
02-695 Warszawa
Sekretariat:
tel. +48 574 660 467
sekretariat@kerdosgroup.com