KERDOS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie jest spółką notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 58.609.786,00 PLN i dzieli się na 58.609.786 akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda.  KERDOS GROUP S.A. stoi na czele grupy kapitałowej. Strukturę grupy przedstawia poniższy diagram:

KERDOS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie jest spółką notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 58.609.786,00 PLN i dzieli się na 58.609.786 akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda.  KERDOS GROUP S.A. stoi na czele grupy kapitałowej, w skład której wchodzą:

 

DAYLI POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie – Kerdos Group S.A. jako jedyny wspólnik posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Dayli Polska sp. z o.o., który wynosi 35.286.300,00 PLN. Dayli Polska sp. z o.o. prowadzi sieć drogerii pod nazwą Dayli Drogerie+ na terenie Polski.  

 

EMARKET SP. Z O.Oz siedzibą w Krakowie – Dayli Polska sp. z o.o. jako jedyny wspólnik posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Emarket sp. z o.o., który wynosi 3.874.000,00 PLN. 

 

DC SERVICE GMBH z siedzibą w Berlinie (Niemcy) – Kerdos Group S.A. jako jedyny wspólnik DC Service GmbH posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym DC Service GmbH, który wynosi 9.200.000,00 EURO.  

 

MENG DROGERIE+ S.A. z siedzibą w Mondorf les Bains (Wielkie Księstwo Luksemburg) – DC Service GmbH jako akcjonariusz Spółki posiada 49,21% akcji Meng Drogerie+ S.A. Kapitał zakładowy Meng Drogerie+ S.A. wynosi 5.665.100 EURO. Meng Drogerie+ S.A. prowadzi sieć drogerii pod nazwą Meng Drogerie+ na terenie Wielkiego Księstwa Luksemburg.

 

MEGA TRADE DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. z siedzibą w Lublińcu – Kerdos Group S.A. jako jedyny wspólnik posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Mega Trade Dystrybucja sp. z o.o., który wynosi 1.005.000,00 PLN. 

 

"KERDOS GROUP" S.A. w restrukturyzacji
ul. Orzycka 6 lok 1b
02-695 Warszawa
Sekretariat:
tel. +48 574 660 467
sekretariat@kerdosgroup.com