Pozyskane właśnie ponad 27 mln zł od zewnętrznych inwestorów na rozwój sprzedaży tradycyjnej i internetowej uzupełnia finansowanie obligacyjne.

Kerdos Group SA zgodnie z zapowiedziami dynamizuje rozwój sieci drogerii Dayli w kanale tradycyjnym oraz w ramach e-commerce. Po czterech otwarciach w grudniu, obecnie działa 169 drogerii Dayli. Do końca 2015 roku spółka zamierza otworzyć około 50 nowych własnych drogerii oraz około 20 w ramach uruchamianego obecnie programu franczyzowego.

- Na bazie obecnych analiz rynkowych i możliwości biznesowych zakładamy, że sieć Dayli powinna mieć na koniec 2017 roku już 300-350 sklepów. Zamierzamy również rozwinąć sprzedaż poprzez internet– zapowiada Kamil Kliniewski, Prezes Zarządu Kerdos Group SA.

Dayli, spółka zależna Kerdos Group, pozyskała właśnie inwestora spoza Grupy Kerdos. Za ponad 24 mln zł obejmie on nowe akcje Dayli, stanowiące ponad 24% w podwyższonym kapitale (całość środków trafi do Dayli). Umowa inwestycyjna przewiduje rozszerzenie składu zarządu spółki Dayli oraz rady nadzorczej - będą to osoby wskazane przez nowego inwestora (Mezzo Capital). Nowe akcje obejmą również dotychczasowi udziałowcy – BB Royal Holding i Kerdos Group SA. Dodatkowo ekspansję Dayli wspiera finansowanie dłużne. W pierwszym etapie emisji 3-letnich zabezpieczonych obligacji Kerdos Group pozyskała 13 mln zł, natomiast w I kwartale br. w ramach drugiego etapu emisji obligacji spodziewane jest pozyskanie kolejnych środków.

- Drogerie są bardzo atrakcyjnym obszarem handlu detalicznego, gdyż pozwalają na uzyskiwanie zdecydowanie wyższych marż niż w przypadku asortymentu spożywczego. Dlatego konsekwentnie realizujemy naszą strategię rozwoju, widząc, że to właśnie teraz jest dobry czas na inwestycje rozwojowe w naszej branży. Dlatego też wielu inwestorów jest zainteresowanych współpracą z nami, rozmowy trwają – mówi Prezes Kliniewski.

- Chodzi tu zarówno o fundusze private equity, jak również inwestorów branżowych – dodaje.

Sam Prezes Kamil Kliniewski zapowiedział pod koniec 2014 roku, iż zainwestuje w spółki Grupy Kerdos w najbliższym czasie około 30 mln zł. Proces ten już się rozpoczął. Prezes Kliniewski nabył ostatnio poprzez kontrolowaną przez siebie spółkę TC Capital obligacje o łącznej wartości 4 mln zł, a TC Capital pod koniec ubiegłego roku (listopad-grudzień) dokupił również akcji Kerdos Group na rynku regulowanym (sesje GPW). TC Capital kupił również akcje z ostatniej nowej emisji Kerdos Group (do listopada Hygienika SA) za ponad 7,4 mln PLN po cenie 3 PLN za sztukę.

- Obejmowałem w przeszłości akcje, udzielałem pożyczek, uwiarygodniłem ostatnio własnym kapitałem emisję obligacji. Planuję również dokapitalizować spółki grupy kapitałowej, aby umożliwić im szybszy rozwój – komentuje Kamil Kliniewski.

Ważnym aspektem możliwości rozwojowych Grupy Kerdos jest również finalizowana w tym miesiącu sprzedaż nierentownego od lat zakładu produkcyjnego w Lublińcu, który wytwarza pieluchy, podpaski i wkładki higieniczne. Pozwoli to oczyścić bilans z ponad 20 mln zł zadłużenia i zapewni kilkanaście milionów złotych wpływów gotówkowych.

"KERDOS GROUP" S.A. w restrukturyzacji
ul. Orzycka 6 lok 1b
02-695 Warszawa
Sekretariat:
tel. +48 574 660 467
sekretariat@kerdosgroup.com