Raporty roczne Raporty półroczne Raporty kwartalne
    SA-QS 1/2017 - pobierz
     
    SA-QS 3/2017 - pobierz
     
Raporty okresowe - 2017 rok
 
Raporty roczne Raporty półroczne Raporty kwartalne
 2016 raport roczny - pobierz  2016 raport półroczny - pobierz SA-QS 1/2016 - pobierz
     
    SA-QS 3/2016 - pobierz
     
Raporty okresowe - 2016 rok
 
 
Raporty roczne Raporty półroczne Raporty kwartalne
2015 raport roczny - pobierz  2015 raport półroczny - pobierz SA-QS 1/2015 - pobierz 
2015 skorygowany raport roczny - pobierz      
    SA-QS 3/2015 - pobierz
     
Raporty okresowe - 2015 rok
 
 
Raporty roczne Raporty półroczne Raporty kwartalne
2014 raport roczny - pobierz 2014 raport półroczny - pobierz SA-QS 1/2014 - pobierz 
     
     SA-QS 3/2014 - pobierz
     
Raporty okresowe - 2014 rok

  

Raporty roczny Raporty półroczne Raporty kwartalne
 2013 raport roczny - pobierz    
 2012 raport roczny - pobierz    
     
     
Raport skonsolidowany 
"KERDOS GROUP" S.A. w restrukturyzacji
ul. Orzycka 6 lok 1b
02-695 Warszawa
Sekretariat:
tel. +48 574 660 467
sekretariat@kerdosgroup.com