Raporty roczne Raporty półroczne Raporty kwartalne
    SA-QS 1/2017 - pobierz
     
    SA-QS 3/2017 - pobierz
     
Raporty okresowe - 2017 rok
 
Raporty roczne Raporty półroczne Raporty kwartalne
 2016 raport roczny - pobierz 2016 raport półroczny - pobierz SA-QS 1/2016 - pobierz
     
     
     
Raporty okresowe - 2016 rok
 
Raporty roczne Raporty półroczne Raporty kwartalne
2015 raport roczny - pobierz  2015 raport półroczny - pobierz SA-QS 1/2015 - pobierz 
     
    SA-QS 3/2015 - pobierz zawiera dane jednostkowe
     
Raporty okresowe - 2015 rok
 
Raporty roczne Raporty półroczne Raporty kwartalne
 2014 raport roczny - pobierz 2014 raport półroczny - pobierz SA-QS 1/2014 - pobierz 
     
     SA-QS 3/2014 - pobierz
     
Raporty okresowe - 2014 rok

 

Raporty roczne Raporty półroczne Raporty kwartalne
2013 raport roczny - pobierz 2013 raport półroczny - pobierz  SA-QS 1/2013 - pobierz 
     
     SA-QS 3/2013 - pobierz 
     
Raporty okresowe - 2013 rok

 

Raporty roczne Raporty półroczne Raporty kwartalne
2012 raport roczny - pobierz 2012 raport półroczny - pobierz SA-Q 1/2012 - pobierz
     
     SA-Q 3/2012 - pobierz
     
Raporty okresowe - 2012 rok

 

 

Raporty roczne Raporty półroczne Raporty kwartalne
 2011 raport roczny - pobierz 2011 raport półroczny - pobierz  SA-Q 1/2011 - pobierz
     
     SA-Q 3/2011 - pobierz
   
     
Raporty okresowe - 2011 rok

 

Raporty roczne Raporty półroczne Raporty kwartalne
2010 raport roczny - pobierz 2010 raport półroczny - pobierz SA-Q 1/2010 - pobierz
     
    SA-Q 3/2010 - pobierz
  
     
Raporty okresowe - 2010 rok

 

Raporty roczne Raporty półroczne Raporty kwartalne
 2009 raport roczny - pobierz  2009 raport półroczny - pobierz SA-Q 1/2009 - pobierz
     
    SA-Q 3/2009 - pobierz
     
Raporty okresowe - 2009 rok

 

Raporty roczne Raporty półroczne Raporty kwartalne
2008 raport roczny - pobierz 2008 raport półroczny - pobierz SA-Q 1/2008 - pobierz
    SA-Q 2/2008 - pobierz
    SA-Q 3/2008 - pobierz
    SA-Q 4/2008 - pobierz
 Raporty okresowe - 2008 rok

 

Raporty roczne Raporty półroczne Raporty kwartalne
2007 raport roczny - pobierz 2007 raport półroczny - pobierz SA-Q 1/2007 - pobierz
    SA-Q 2/2007 - pobierz
    SA-Q 3/2007 - pobierz
    SA-Q 4/2007 - pobierz
 Raporty okresowe - 2007 rok

 

Raporty roczne Raporty półroczne Raporty kwartalne
2006 raport roczny - pobierz 2006 raport półroczny - pobierz SA-Q 1/2006 - pobierz
    SA-Q 2/2006 - pobierz
    SA-Q 3/2006 - pobierz
    SA-Q 4/2006 - pobierz
 Raporty okresowe - 2006 rok

 

Raporty roczne Raporty półroczne Raporty kwartalne
2005 raport roczny - pobierz 2005 raport półroczny - pobierz SA-Q 1/2005 - pobierz
    SA-Q 2/2005 - pobierz
    SA-Q 3/2005 - pobierz
    SA-Q 4/2005 - pobierz
Raporty okresowe - 2005 rok

 

Raporty roczne Raporty półroczne Raporty kwartalne
2004 raport roczny - pobierz 2004 raport półroczny - pobierz SA-Q 4/2004 - pobierz
Raporty okresowe - 2004 rok
"KERDOS GROUP" S.A. w restrukturyzacji
ul. Orzycka 6 lok 1b
02-695 Warszawa
Sekretariat:
tel. +48 574 660 467
sekretariat@kerdosgroup.com