Akcjonariusz Liczba akcji i głosów na dzień 31.03.2017 Udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów
Romuald Kalyciok wraz z Polska Ekologia Sp. z o.o. 5 273 905 9,00 %
Szczepaniak Paweł 3 095 597 5,28 %
 Pozostali 50 240 284  85,72 %
 Razem  58 609 786  100 %

 

"KERDOS GROUP" S.A. w restrukturyzacji
ul. Orzycka 6 lok 1b
02-695 Warszawa
Sekretariat:
tel. +48 574 660 467
sekretariat@kerdosgroup.com