rok 1992
powstanie firmy
  powstaje firma handlowa Euro Cristal Sp. z o.o. zajmująca się dystrybucją artykułów higienicznych, w tym pieluszek dziecięcych
rok 1995
przekształcenie
  Euro Cristal Sp. z o.o. zostaje przekształcona w Euro Cristal S.A.
rok 1996
reorganizacja firmy
  rozpoczyna się działalność produkcyjna; z pomocą konsultantów z USA, Euro Cristal S.A. przechodzi reorganizację dostosowując technologię produkcji środków higieny do obowiązujących standardów
rok 1998
pierwsza private label
  zostaje wprowadzona pierwsza private label pod nazwą "Jaś i Małgosia" dla sieci Plus Discount
lata 1999-2001
dynamiczny rozwój
  następuje dynamiczny rozwój firmy i poszerzenie oferty produktowej o nowe marki
rok 2002
transakcja MBI
  grupa menedżerów przejmuje pakiet kontrolny akcji Euro Cristal S.A. w ramach transakcji MBI (Management Buy In)
rok 2002
nowa linia produkcyjna
  firma instaluje drugą nowoczesną linię produkcyjną dla pieluszek dziecięcych; do oferty wprowadzone zostają także podpaski higieniczne
rok 2002
przekształcenie
  Euro Cristal S.A. zmienia nazwę na „Hygienika Euro Cristal S.A.”
rok 2003
zmiana nazwy na Hygienika S.A.
  Hygienika Euro Cristal S.A. zmienia nazwę na Hygienika S.A.; firma inwestuje w nowa linię do produkcji klasycznych wkładek higienicznych
rok 2004
wprowadzenie najnowszej technologii
  zostaje zainstalowana jedna z najnowocześniejszych linii do produkcji podpasek ultracienkich
24 kwietnia 2004
debiut giełdowy
  Hygienika S.A. zostaje dopuszczona do obrotu publicznego decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
rok 2008
modernizacja parku maszynowego
  zostaje zakupiona ultranowoczesna linia do produkcji pieluszek, pozwalająca na produkcję wyrobów na światowym poziomie, zakup modułu pozwalającego na rozwinięcie grupy produktów o linie zapachowe
rok 2011
pierwszy zysk od debiutu giełdowego
  Hygienika S.A. po raz pierwszy od debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych osiąga zysk
rok 2012
kolejne modernizacje i nowy inwestor branżowy
  Hygienika S.A. realizuje kolejne modernizacje parku maszynowego, aby produkować produkty o najwyższych standardach. Hygienika S.A. pozyskuje nowego inwestora branżowego - Wiesława Włodarskiego, właściciela firmy FoodCare
28 czerwca 2012
 
  Mega Trade Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublińcu, nr KRS 0000425520 ( PODMIOT W 100% KONTROLOWANY PRZEZ EMITENTA)
08 listopada 2012
 
  Mr. House Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, nr KRS 0000348690 ( PODMIOT W 100% KONTROLOWANY PRZEZ EMITENTA)
08 listopada 2012
 
  eMarket Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, nr KRS 0000427400 ( PODMIOT W 100% KONTROLOWANY PRZEZ EMITENTA)
06 grudnia 2013
 
  Poopeys Deutschland GmbH z siedzibą w Wolfsburgu ( Republika Federalna Niemiec ), wpisana do rejestru handlowego B Sądu Rejonowego Braunschweig pod numerem HRB 200360 ( PODMIOT W 100% KONTROLOWANY PRZEZ EMITENTA)
19 luty
2013
 
  Dayli Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Siedzibą w Krakowie , nr KRS 0000435340 ( PODMIOT KONTROLOWANY WSPÓLNIE PRZEZ EMITENTA ORAZ BB ROYAL HOLDING S.A., spółką prawa luksemburskiego z siedzibą w Luxemburgu) Emitent posiada 50% udziałów w kapitale zakładowym Dayli Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
19 grudnia 2013
 
  HYGIENIKA Spółka Akcyjna Spółka komandytowo-akcyjna w Warszawie, nr KRS 0000( podmiot w którym komplementariuszem jest Emitent, a 100% akcji w kapitale zakładowym posiada Mr. House Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, podmiot w 100% kontrolowany przez Emitenta; w związku z tym Emitent jako jedyny komplementariusz i zarazem podmiot kontrolujący jedynego akcjonariusza kontroluje spółkę w 100%)
rok 2014
 
  Modernizacja linii D41 do produkcji pieluszek, pozwalającej na produkcję wyrobów w jakości Pampers, Dada
30 lipca
2014
 
  Mocą uchwały 80/2014 Zarząd Hygienika S.A. objął dodatkowe 45% nowoutworzonych udziałów Dayli Polska Sp. z o.o.
30 lipca
2014
 
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hygieniki S.A. podjęło uchwałę nr 6/2014 w sprawie zmiany statutu spółki w ten sposób, że spółka działa pod firmą KERDOS GroupS.A. z siedzibą w Warszawie.

 

"KERDOS GROUP" S.A. w restrukturyzacji
ul. Orzycka 6 lok 1b
02-695 Warszawa
Sekretariat:
tel. +48 574 660 467
sekretariat@kerdosgroup.com