Otrzymanie postanowienia oddalającego zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 23/2017 oraz 39/2017 Zarządca Kerdos Group SA w restrukturyzacji _dalej "Emitent"_, informuje, iż otrzymał dzisiaj postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie _"Sąd"_ w sprawie oddalenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta.
Sąd w uzasadnieniu wyraził stanowisko, iż całokształt okoliczności prowadzi do konkluzji braku realnych możliwości przywrócenia dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań. Sąd stwierdził, iż skarżący nie wykazał tej okoliczności, choć to na nim w sytuacji zaskarżenia postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego spoczywał obowiązek obalenia domniemania utraty przez dłużnika zdolności do zaspokajania zobowiązań.
Emitent do tej pory nie otrzymał postanowienia w sprawie otwarcia postępowania upadłościowego.

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

"KERDOS GROUP" S.A. w restrukturyzacji
ul. Orzycka 6 lok 1b
02-695 Warszawa
Sekretariat:
tel. +48 574 660 467
sekretariat@kerdosgroup.com