Złożenie do Sądu Rejestrowego wniosku o scalenie akcji Emitenta

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2017 oraz 33/2017 Emitent informuje, iż po skompletowaniu dokumentacji wniosek o rejestrację scalenia akcji został w dniu dzisiejszym złożony we właściwym miejscowo Sądzie Rejonowym.

Jednocześnie Emitent zwraca się również do Akcjonariuszy z prośbą o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych, tak aby posiadana liczba akcji Spółki w dniu scalenia, stanowiła krotność liczby czterdzieści. Celem powyższego jest zminimalizowanie ryzyka niedojścia do skutku procedury scalenia akcji Emitenta, z uwagi na ograniczoną ilość akcji, które zostaną przyznane Akcjonariuszom w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe.

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

"KERDOS GROUP" S.A. w restrukturyzacji
ul. Orzycka 6 lok 1b
02-695 Warszawa
Sekretariat:
tel. +48 574 660 467
sekretariat@kerdosgroup.com