NOTOWANIA GPW

Aby wyświetlić poprawnie stronę prosimy zainstalować nowszą wersję Flash Playera.

Get Adobe Flash player

RAPORTY
BIEŻĄCE

02/2018

Uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta Kerdos Group S.A. w upadłości („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 38/2017 z dnia 04.09.2017r. oraz raportu bieżącego ESPI nr 40/2017 z dnia 07.09.2017r. , podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 06.02.2018r. poz ...

01/2018

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r. Działając na podstawie § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Rozporządzenie), Syndyk Kerdos Group S.A. w upadłości ...

38/2017

Ogłoszenie upadłości Emitenta Zarządca Kerdos Group S.A. w restrukturyzacji _dalej "Emitent"_ podaje do publicznej wiadomości, iż powziął informację o ogłoszeniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie upadłości Emitenta. Dalsze informacje będą mogły zostać udostępnione po otrzymaniu ww. ...

37/2017

Złożenie do Sądu Rejestrowego wniosku o scalenie akcji Emitenta W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2017 oraz 33/2017 Emitent informuje, iż po skompletowaniu dokumentacji wniosek o rejestrację scalenia akcji został w dniu dzisiejszym złożony we właściwym miejscowo Sądzie Rejonowym.Jednocześnie ...

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

NASZE SPÓŁKI

"KERDOS GROUP" S.A. w restrukturyzacji
ul. Orzycka 6 lok 1b
02-695 Warszawa


Sekretariat:
Tel. +48 574 660 467
sekretariat@kerdosgroup.com


Podmiotem prowadzącym ewidencję obligacji serii K jest:
Ventus Asset Management S.A.
Ul. Moniuszki 1a
00-114 Warszawa
Tel. 22/668 85 58
Fax 22/659 20 70